Norsk Nødhjelp

Posted by Admin On 0 kommentarer
Norsk Nødhjelp er en veldedig organisasjon som bedriver hjelpearbeid i Albania, Romania, Kenya og Tanzania. Norsk Nødhjelp ble stiftet i 1990, da det ble rettet fokus på barns vanskeligheter og fattigdom i Romania. Denne organisasjonen har som mål å hjelpe barn og barnefamilier som lever i fattigdom og nød. 

Organisasjonen driftes i hovedsak av bidrag fra private bidragsytere, bedrifter, annonsering, støtte fra Norad og personer som har valgt å bli NN-faddere. De tar også i mot pengegaver som kan settes inn via linken under. Norsk Nødhjelp er medlem av innsamlingskontrollen. 

Noen av de hjelpetiltakene som Norsk Nødhjelp holder på med, er blant annet flere årlige hjelpesendinger, drift av barnehjem, sosialsentere, forskjellige prosjekter og mikrofinansiering for å hjelpe barn og barnefamilier i nød til på sikt å klare seg selv.

Du kan gi ditt bidrag til Norsk Nødhjelp her Konto nr. 1638.07.58257